Bc. Jan Doležil

Master's thesis

Scénář a realizace propagačního filmu – textová příprava, natočení a střih propagačního videa (projektové řešení: The Harp by the River))

The Screenplay and Realization of a Promotional Film - the Text Preparation, Filming and Editing of a Promotional Video (Project: The Harp by the River)
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá výrobou a dramaturgií audiovizuálního díla pro potřeby marketingového komunikačního mixu a jeho online distribucí v teorii i praxi. Úkolem teoretické části práce je analyzovat celý proces od vzniku námětu a zadání až po předání finálního produktu klientovi. V praktické části práce byli pak cíli návrh a projektové zpracování vlastního AV sdělení a to pro marketingové potřeby …viac
Abstract:
This thesis deals with the production and dramaturgy audio-visual work for the needs of marketing communication mix and its online distribution in theory and practice. The task of the theoretical part is to analyse the whole process from pitch through development to the handover of the final product to the client. In the practical part goals were to design and develop original AV project for the marketing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní