Barbora Maleninská

Diplomová práce

Josef Kajetán Tyl "Strakonický dudák" - komplexní scénografické řešení

Josef Kajetán Tyl: " The Bagpiper of Strakonice – The Wild Women’s Feast " - Complex Scenographic Project

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou inscenování dramatických textů sloužících v minulosti coby nástroj šíření ideologie. Mapuje způsoby, jakými tato skutečnost ovlivňuje současnou percepci díla veřejností a na ně navazující přístup potenciálních inscenátorů. Hledá inscenační postupy, které by napomohly rehabilitaci původního dramatického textu, vedoucí v ideálním případě ke zvýšení zájmu o …více
Abstract:
This thesis engages with the staging of dramatic texts that have been used as tools of disseminating ideologies in the past. It maps the modes of this reality influencing the contemporary perception of these works by the public and the influence of this perception on the subsequent choice of approaches employed by potential contemporary makers. It searches for methods of staging that could assist in …více
 

Klíčová slova

obrozenecké divadlo

Klíčová slova

dějiny českého divadla

Klíčová slova

obrozenecké drama
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Martin ČERNÝ
  • Oponent: Karel GLOGR

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 1. 2022 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna