Jan Pluhař

Bachelor's thesis

Multiplatformní aplikace pro zpracování alarmových událostí

Portable application for alarm event processing
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vzorového alarmového systému. Cílem práce bylo seznámení se s problematikou alarmů v průmyslových a informačních systémech, návrh vlastního systému s výběrem vhodných technologií a jeho následná implementace a otestování výsledného softwaru. Alarmový systém byl navržen jako ASP.NET Core server s databází MongoDB, společně s multiplatformní webovou …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a sample alarm system. The aim of the thesis was to get acquainted with the issue of alarms in industrial and information systems, to design a custom system with the selection of appropriate technologies and its subsequent implementation and testing of the resulting software. The alarm system was designed as an ASP.NET Core server with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Kraus, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pluhař, Jan. Multiplatformní aplikace pro zpracování alarmových událostí. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Bachelor programme / field:
Information Technology / Aplikovaná informatika