Jakub Jakl

Doctoral thesis

QUANTITATIVE EASING OF MONETARY POLICY AND ITS MANIFESTATIONS IN THE FIXED INCOME SEGMENT

QUANTITATIVE EASING OF MONETARY POLICY AND ITS MANIFESTATIONS IN THE FIXED INCOME SEGMENT
Abstract:
Tato disertační práce je věnována problematice kvantitativního uvolňování měnové politiky a sestává ze čtyř akademických prací, které se zabývají kvantitativním uvolňováním a jeho projevy, zejména v segmentu dluhopisů, a to v ekonomice USA a eurozóny.První práce se zaměřuje na realizaci QE, kterou provedl Federální rezervní systém v USA a její dopady na ceny aktiv, zejména vliv na cílová aktiva a jejich …more
Abstract:
This dissertation thesis is devoted to the topic of Quantitative Easing (QE) of monetary policy and consists from four academic papers that deal with the quantitative easing and its manifestations, mainly in the fixed income segment, in the U.S. and the Eurozone economy.The first paper focuses on the QE episode undertaken by the Federal Reserve System in the U.S. and its effects on assets prices, mainly …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2019
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Zdeněk Tůma, Simona Malovaná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78270