Otakar Joch

Bakalářská práce

Vizualizace chování algoritmů strojového učení vzhledem k charakteru datových sad

Visualization of machine learning algorithms behaviour due to data sets characteristics
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace, která bude vhodným způsobem vizualizovat datasety a modely na nich naučené. Práce přibližuje interaktivní vizualizaci dat prostřednictvím knihovny Bokeh a trénování algoritmů strojového učení pomocí knihovny scikit-learn. Na konci práce jsou zobrazeny vizualizace dosažené s implementovanou aplikací.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an implementation of application that will be capable of proper visualization of datasets and machine learning algorithms. The thesis explains the principles of interactive visualization with the Bokeh library and the usage of machine learning algorithms with scikit-learn. At the end of the thesis, there are shown multiple visualizations with the implemented application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.