Mgr. Lenka Zavřelová

Bakalářská práce

Novinky v materiálech pro výrobu brýlových obrub

News in materials of spectacle frames
Anotace:
Bakalářská práce se podrobně zabývá jednotlivými materiály brýlových obrub. Tyto materiály jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, které se věnují jejich výrobě, vlastnostem, přizpůsobování brýlových obrub a vkládání brýlových čoček a použití v brýlové optice. Práce uvádí mnoho nových materiálů, rozvoj v nových technologiích zpracování starších materiálů a také jednotlivé společnosti, které tyto materiály …více
Abstract:
This bachelor thesis looks in detail at individual materials of spectacle frames. These materials are divided into chapters that deal with the production, properties, adjustment of spectacle frames and glazing and application in spectacle optics. The thesis presents a lot of new materials, development of new technologiesin processing of old materials and individual companies that these materials used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Kopáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta