Ing. Eva Juhásová

Master's thesis

Education and Training of Employees in a Multinational Corporation as an Integral Part of the Human Resources Management

Education and Training of Employees in a Multinational Corporation as an Integral Part of the Human Resources Management
Abstract:
Diplomová práca „Vzdelávanie zamestnancov v nadnárodnej korporácii ako integrálna súčasť manažmentu ľudských zdrojov“ pojednáva o blended learningu ako o najaktuálnejšom trende v podnikovom vzdelávaní. V teoretickej časti zasadzuje autorka problematiku do vedeckého rámca. V praktickej časti sa zaoberá detailnou analýzou súčasne využívaných vzdelávacích trendov v nadnárodnej korporácii a následne hĺbkovo …more
Abstract:
Thesis “Education and Training of Employees in a Multinational Corporation as an Integral Part of the Human Resources Management” deals with blended learning as the most current learning trend in education and training of employees in companies. Theoretical part sets the scientific background on the topic. Practical part deals with a detailed view on the currently used learning formats in a multinational …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Mojmír Snopek
  • Reader: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management