Bc. Tereza Nejedlá

Bachelor's thesis

Alkohol a tělesná hmotnost

Alcohol and body weight
Abstract:
Bakalářská práce s názvem ,,Alkohol a tělesná hmotnost'' se zabývá problematikou konzumace alkoholu a jeho vlivu na tělesnou hmotnost. V teoretické části této práce lze nalézt kapitoly týkající se ethanolu, jeho metabolismu v lidském těle, legislativy, pozitivních a negativních účinků konzumace alkoholu na lidské tělo, sport a alkohol, alkoholismu a vliv alkoholu na tělesnou hmotnost. V praktické části …more
Abstract:
Bachelor thesis titled,, alcohol and body weight'' deals with the issue of alcohol consumption and its effects on body weight. In the theoretical part of this work can be found chapters on ethanol metabolism in the human body, legislation, positive and negative effects of alcohol on the human body, sport and alcohol, alcoholism, and alcohol's effect on body weight. In the practical part presents three …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2013
  • Supervisor: Ing. Bc. et Bc. Gabriela Janíčková
  • Reader: Mgr. Jana Spáčilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Dietitian