Ladislav Moravec

Diplomová práce

Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v teplárenské společnosti

Implementation of the Law on Cyber Security in the Heating Company
Anotace:
Diplomová práce shrnuje průběh analýzy bezpečnosti informačních technologií ve společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., která byla primárně zaměřena na definici slabých míst včetně návrhu řešení, a to ve dvou samostatných oblastech. Řešena je oblast organizační a oblast technické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, které jsou definované v rámci implementace opatření pro …více
Abstract:
The thesis summarizes process of analysis of information technology safety in Havířovská teplárenská společnost, a.s., that was primarily focused on the definition of weak places including a proposal for a solutions in two separate areas. Here is soluted organisational area and technical security of information and communication technologies, defined within the framework of the implementation of measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Roman Danel
  • Oponent: Libor Štefek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava