Bc. Lucie ŽÁKOVÁ

Master's thesis

Projekt zavádění prvků CRM systému do společnosti Státní léčebné lázně Bludov, s. p.

The Project of Implementation of CRM System into a Company Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavádění prvků CRM systému do společnosti Státní léčebné lázně Bludov, s. p. Cílem projektu je vytvoření uceleného CRM systému, který bude sloužit pro výhodnější řízení vztahů se zákazníky a vyšší konkurenční výhodě. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je věnována literárním poznatkům vztahující se k problematice …viac
Abstract:
This master thesis deals with project development of CRM system components into a com-pany Státní léčebné lázně Bludov, s. p. The project aims to create a comprehensive CRM system that will be used for better Customer Relationship Management and greater competitive advantage. The thesis is divided into a theoretical and practical. The theoretical part is devoted to literary knowledge relating to the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 21372

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁKOVÁ, Lucie. Projekt zavádění prvků CRM systému do společnosti Státní léčebné lázně Bludov, s. p.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe