Eliška Pospíšilová

Diplomová práce

Komorní skladby pro zpěv, klarinet a kla vír

Chamber Music for Voice, Clarinet and Piano.

Anotace:
V úvodu je odůvodněn výběr tématu diplomové práce.Cílem práce je představit komorní skladby a úpravy skladeb pro zpěv, klarinet a klavír a v doplňkové kapitole představit skladby pro zpěv, klarinet, klavír a další nástroje.Práce se skládá z úvodu, hlavních kapitol, doplňujících kapitol a ze závěru.V práci je utvořen stručný přehled komorních skladeb a jejich autorů, které byly napsány ve složení pro …více
Abstract:
The introduction is justified by the choice of thesis topic.The aim is to present chamber music for voice, clarinet and piano and additional chapter to present works for voice, clarinet, piano and other instruments.The work consists of an introduction, main chapters, additional chapters and the conclusion.This work formed a brief overview of chamber works and their authors that were written in a composition …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

komorní hudba (problematika)

Klíčová slova

klavír

Klíčová slova

zpěv

Klíčová slova

klarinet

Klíčová slova

vokálně instrumentální formy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří HLAVÁČ
  • Oponent: Vlastimil MAREŠ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna