Bc. Matúš Pietrzyk

Diplomová práce

Automatic Refactoring of Large Codebases

Automatic Refactoring of Large Codebases
Anotace:
Cieľom tejto práce je preskúmať rôzne techniky refaktoringu kódu pomocou použitia poloautomatických a automatických refaktorovacích nástrojov. Praktická časť práce sa zaoberá poskytnutím podpory pre automatický refaktoring zdrojového kódu za použitia kompilátora Roslyn.
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate different techniques for code refactoring using semi-automatic and automatic refactoring tools. The practical part focuses on providing automatic refactoring support for legacy source code using Roslyn compiler.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma