Mgr. Tereza Janíčková

Diplomová práce

Ochrana zdraví člověka před ionizujícím a neionizujícím zářením

Protection of Human Health against Ionizing and non-ionizing Radiation
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o ochraně veřejného zdraví před ionizujícím a neionizujícím zářením. Úvodní část obsahuje definici veřejného zdraví a vývoj právní úpravy jaderného práva. Poté následuje popis současné právní úpravy těchto druhů radiace, dále souhrn právních předpisů dané problematiky v rámci Evropské Unie. Zmíněná právní úprava je doplněna o související judikaturu. Cílem mé práce je …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the protection of public health against ionizing and non-ionizing radiation. The introductory part contains the definition of public health and regulatory developments of nuclear radiation. This is followed by a description of the current legislation of these types of radiation, as well as a summary of the laws of the issue within the European Union. The above legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta