Bc. Mark Mazumder

Bakalářská práce

William Blake's "Jerusalem The Emanation of the Giant Albion": 'To the Public'

William Blake's "Jerusalem The Emanation of the Giant Albion": 'To the Public'
Anotace:
Tato práce má v úmyslu podat interpretaci první kapitoly epické básně Williama Blakea „Jerusalem The Emanation of the Giant Albion“. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejkomplexnější z jeho tzv. iluminovaných knih, nedostává se jí stejné pozornosti jako zbytku jeho díla, a když už je někde zmíněna, bývá označována za apokalyptické vyvrcholení celého Blakeova symbolického systému a její první kapitola …více
Abstract:
The thesis intends to provide an interpretative reading of the first chapter of William Blake’s epic poem Jerusalem The Emanation of the Giant Albion. Being the most complex of Blake’s ‘Illuminated Books’, it does not receive the same amount of critical attention as the rest of his work, and when it is discussed, it usually tends to be treated as the final stage in which all of Blake’s symbolism approaches …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura