Theses 

Začínající učitel na střední škole: Kdy se učitel začne cítit učitelem? – Mgr. Jana Nevtípilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Nevtípilová

Diplomová práce

Začínající učitel na střední škole: Kdy se učitel začne cítit učitelem?

Beginning teacher at secondary school: When does a teacher start to feel like a teacher?

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá začínajícími středoškolskými učiteli a procesem jejich socializace do profese. Práce je teoreticko-empirického charakteru, vychází tedy jednak z dostupné české a zahraniční literatury a jednak z vlastního výzkumu. Výzkum byl proveden podle kvalitativní metodologie a jeho cílem bylo popsat, jak probíhá socializace do profese u učitelů středních škol a co ji ovlivňuje. Výzkumnou metodou se staly hloubkové polostrukturované rozhovory s osmi začínajícími učiteli.

Abstract: This thesis deals with the high school beginning teachers and with the process of their socialization into the profession. This work is partly theoretical and partly empirical and it is based of the available Czech and foreign language written literature and from my own research. The research was proceeded by qualitative methodology and its object was to describe how does socialization into a profession progress and what does affect it. The research method was in-depth interviews with eight beginning teachers.

Klíčová slova: začínající učitel, profesní vývoj učitele, socializace do profese, učitelova motivace, beginning teacher, teacher´s professional development, socialization into the profession, teacher´s motivation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:05, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz