Bc. Petr Doležal

Diplomová práce

Vymezení hydrogeologického rajónu 1623 - Pliopleistocén Blaty

Determination of hydrogeological district 1623 – Pliopleistocen Blaty
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá studiem přírodních poměru oblasti rajónu 1623 - Pliopleistocén Blaty ve střední části Hornomoravského úvalu. Prostudováním zpráv, posudků, map a článků a zpracováním výpočtů hydrogeologické bilance byl vytvořen přehled o geologických a hydrogeologických podmínkách oblasti. To mělo za následek revizi zmíněného rajónu, který slouží jako územní a bilanční jednotka …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the relationship of natural hydrogeological turf 1623 - Pliopleistocen Blaty in the middle part of Hornomoravský úval. Study of news, reviews, maps, articles and the elaboration calculation of hydrogeological balance was created by an overview of the geological and hydrogeological conditions of the area. This resulted in a revision of that turf, which serves as a territorial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma