Theses 

Vymezení hydrogeologického rajónu 1623 - Pliopleistocén Blaty – Bc. Petr Doležal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Petr Doležal

Diplomová práce

Vymezení hydrogeologického rajónu 1623 - Pliopleistocén Blaty

Determination of hydrogeological district 1623 – Pliopleistocen Blaty

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá studiem přírodních poměru oblasti rajónu 1623 - Pliopleistocén Blaty ve střední části Hornomoravského úvalu. Prostudováním zpráv, posudků, map a článků a zpracováním výpočtů hydrogeologické bilance byl vytvořen přehled o geologických a hydrogeologických podmínkách oblasti. To mělo za následek revizi zmíněného rajónu, který slouží jako územní a bilanční jednotka a plní významnou funkci při nakládání a využívání podzemních vod.

Abstract: This diploma thesis deals with the relationship of natural hydrogeological turf 1623 - Pliopleistocen Blaty in the middle part of Hornomoravský úval. Study of news, reviews, maps, articles and the elaboration calculation of hydrogeological balance was created by an overview of the geological and hydrogeological conditions of the area. This resulted in a revision of that turf, which serves as a territorial and the balance unit and play an important role in the management and use of groundwater.

Klíčová slova: Hydrogeologický rajón, hydrogeologická bilance, proud podzemní vody, geologický profil

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:57, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz