Theses 

Coca-Cola Advertising: Discourse Analysis – Bc. Kristýna Kvizdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Kvizdová

Bakalářská práce

Coca-Cola Advertising: Discourse Analysis

Coca-Cola Advertising: Discourse Analysis

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou tištěných reklam na Coca-Colu. Předmětem analýzy je Coca-Cola, která je pravděpodobně nejznámějším nealkoholickým nápojem. Společnost Coca-Cola je na trhu již 125 let, což vypovídá o tom, že má bohaté zkušenosti s obchodem a reklamními kampaněmi. Inzerce je nedílnou součástí výrobního obchodu, protože každý produkt potřebuje kupce. Celkový dojem reklamy poté rozhoduje, jestli se mezi zákazníky stane produkt populárním. Hlavní důraz je kladen na jazyk, ale reklama je natolik komplexní oblast, že pokryty musí být všechny aspekty, které dohromady vytváří diskurz. K těmto aspektům patří vizuální, fonologické, lexikální a gramatické hledisko. Také jsou zkoumány souvislosti v textu a typy vět. Jako poslední úroveň je zkoumána pragmatika, která kombinuje a používá všechny předešlé oblasti k interpretaci komunikačního obsahu. Cílem této práce je zjistit, zdali je z reklam patrný vývoj ve způsobu, jakým Coca-Cola prezentuje nápoj ve svých reklamních kampaních. Pokud tu takový vývoj je, v práci bude dale zjišťováno do jaké miry.

Abstract: This thesis analyzes printed Coca-Cola advertisements. The object of the study is Coca-Cola, the most famous soft drink. Coca-Cola Company has been on the market for 125 years which indicates it has large experience in business and advertising. Advertising is integral part of product-selling business because every product needs its buyers. The overall impression of an advert decides whether a product becomes popular with customers. The primary focus is on the language but advertising is a complex field therefore all aspects of discourse need to be covered, namely graphical, phonetic, lexical and grammatical features. Cohesion and sentence types are observed in discourse level. Pragmatics combines all previous attributes to identify intended message. The aim of the thesis is to find out whether there is an evolution in the manner of Coca-Cola advertising and if so, to what extent.

Keywords: discourse analysis, advertising, Coca-Cola, print, linguistics, influence, evolution, product, lexicology, grammar, stylistice analýza diskurzu, reklama, tištěný, lingvistika, vliv, vývoj, produkt, lexikologie, gramatika, stylistika

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 11. 2018 03:56, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz