Bc. Klára Dufková

Diplomová práce

Obnova vozového parku s využitím alternativního paliva CNB ve vybrané společnosti

Renewal of a vehicle fleet with using alternative fuel CNG for a chosen company
Anotace:
Počet nařízení a požadavků na ochranu životního prostředí neustále roste, a proto jsou vyvíjeny nové techniky i technologie, které se těmto nárokům umí lépe přizpůsobit. V sektoru dopravy se začínají využívat alternativní paliva místo tradičních paliv nafta a benzín, které výrazněji zatěžovaly životní prostředí. V této diplomové práci je zkoumaná a porovnávaná roční finanční nákladovost dvou autobusů …více
Abstract:
The number of regulations and requirements for environmental protection continues to grow, and therefore new techniques and technologies are being developed that can better adapt to these demands. The transport sector is starting to use alternative fuels instead of traditional fuels, diesel and gasoline, which significantly burden on the environment. In this diploma thesis is researched and compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dufková, Klára. Obnova vozového parku s využitím alternativního paliva CNB ve vybrané společnosti. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika