Eliška Kühnerová

Bakalářská práce

Vybrané aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti

Selected aspects of the Cyber Security Act
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) včetně navazujících a souvisejících předpisů, vyhlášek a nařízení. Cílem práce je rozbor, analýza ZKB a seznámit čtenáře s výsledky této analýzy. Dále se práce zaměřuje na kritickou infrastrukturu a proces určení kritické informační infrastruktury. V závěru práce autorka provedla analýzu implementace vybraných požadavků …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on Law No. 181/2014 Coll. on Cyber Security (hereinafter the “CSA”) entered into force together with implementing regulations. The aim of the thesis is to analyze the CSA and to inform the reader about the results of this analysis. Furthermore, the thesis focuses on critical infrastructure and the process of identifying critical information infrastructure. At the end of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Petr Doucek
  • Oponent: Antonín Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72818