Bc. Lukáš Vojtek, DiS.

Bachelor's thesis

Přehled a porovnání nástrojů na podporu agilního vývoje softwaru

Overview and Comparison of Tools for Support of Agile Software Development
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na seznámení s metodikami a nástroji na podporu agilního vývoje softwaru, vysvětlení základních pojmů, jejich výhod, nevýhod a historie vývoje. Cílem je charakterizovat aktuálně dostupné softwarové nástroje pro podporu agilního vývoje softwaru dle zvolených metodik, definovat kritéria pro jejich porovnání a porovnat je.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on introducing with the methodologies and tools to support agile software development, explanations of basic concepts, their advantages, disadvantages and history of development. The aim is to characterize the currently available software tools to support Agile software development according to the specific methodologies, define the criteria for comparison and compare them …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Information Technologies