Bc. Tereza Cahová

Bakalářská práce

The Trevor Project and It Gets Better Project: Models for Suicide Prevention for LGBT Youth?

The Trevor Project and It Gets Better Project: Models for Suicide Prevention for LGBT Youth?
Anotace:
Práce se soustředí na faktory přispívající k rozvoji sebevražedného chování u LGBT mladistvých ve školním prostředí, konkrétně na verbální obtěžování, diskriminaci, psychickou a fyzickou šikanu, kyberšikanu a na viktimizaci. Dále porovnává dva nejznámější preventivní programy pro LGBT mladistvé, „The Trevor Project“ a „It Gets Better Project“. Práce se také zabývá terminologií popisující ne-heterosexualitu …více
Abstract:
The thesis focuses on factors contributing to the development of suicidal behavior in LGBT youth in the school environment, namely verbal harassment, discrimination, mental and physical bullying, cyberbullying and peer victimization. It also compares two most prominent prevention programs for LGBT youth, namely The Trevor Project and the It Gets Better Project. The thesis also deals with terminology …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta