Theses 

The Trevor Project and It Gets Better Project: Models for Suicide Prevention for LGBT Youth? – Bc. Tereza Cahová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Cahová

Bakalářská práce

The Trevor Project and It Gets Better Project: Models for Suicide Prevention for LGBT Youth?

The Trevor Project and It Gets Better Project: Models for Suicide Prevention for LGBT Youth?

Anotace: Práce se soustředí na faktory přispívající k rozvoji sebevražedného chování u LGBT mladistvých ve školním prostředí, konkrétně na verbální obtěžování, diskriminaci, psychickou a fyzickou šikanu, kyberšikanu a na viktimizaci. Dále porovnává dva nejznámější preventivní programy pro LGBT mladistvé, „The Trevor Project“ a „It Gets Better Project“. Práce se také zabývá terminologií popisující ne-heterosexualitu, jejím vývojem a konotací. Cílem této práce je dokázat, že LGBT mladiství jsou vice náchylní k sebevražednému chování, představit faktory vyvolávající nebo přispívající k sebevražednému chování a upozornit na nedostatky „It Gets Better“ projektu.

Abstract: The thesis focuses on factors contributing to the development of suicidal behavior in LGBT youth in the school environment, namely verbal harassment, discrimination, mental and physical bullying, cyberbullying and peer victimization. It also compares two most prominent prevention programs for LGBT youth, namely The Trevor Project and the It Gets Better Project. The thesis also deals with terminology describing non-heterosexuality and its development and connotation. The aim of the thesis is to prove that LGBT youth is at higher risk of suicidal behavior, to introduce the factors causing or contributing to suicidal behavior and to point out flaws in the It Gets Better Project.

Keywords: LGBT, youth, suicide, The Trevor Project, It Gets Better Project

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:04, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz