Bc. Kamila Rousová

Diplomová práce

Potenciál členství pro sportovní klub: případová studie RC Dragon Brno

The Potential of Membership for a Sports Club: Case Study RC DRAGON BRNO
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Potenciál členství pro sportovní klub: Případová studie RC DRAGON BRNO“ je analýza finančních i nefinančních zdrojů sportovních klubů na základě zpracování nastudované literatury v teoretické části a následně aplikace získaných poznatků na konkrétním sportovním klubu RC Dragon Brno. První část je zaměřena na popis zdrojů sportovních klubů a termínu dobrovolnictví ve sportu …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Potential of Membership for a Sports Club: Case Study RC DRAGON BRNO” is to analyze financial and nonfinancial sources of the sports clubs on the basis of processing studied literature in the theoretical part, and consequently application of gained findings on a concrete sports club RC Dragon Brno. First part is aimed to description of the sources of a sports clubs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.