Bc. Tereza Švadláková

Diplomová práce

Diferenciace kmenových buněk v neurální buňky

Differentiation of stem cell into neural cells
Anotace:
Práce se věnuje kmenovým buňkám a jejich diferenciaci v neurální buňky. Zahrnuje informace o vlastnostech a jednotlivých typech kmenových buněk, o jejich diferenciačním potenciálu, možnostech jejich kultivace a fenotypizace pomocí imunohistochemických metod. Dále se zabývá neurogenezí a jejím vztahem ke kmenovým buňkám. Experimentální část zahrnuje imunofenotypizaci neurálních buněk ve tkáňových řezech …více
Abstract:
The work focuses on stem cells and their differentiation into neural cells. It includes information about the properties and various types of stem cells, their differentiation potential and possibilities for their cultivation and phenotypization using immunohistochemical methods. It also deals with neurogenesis and its relation to stem cells. Experimental part includes immunophenotypization of neural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švadláková, Tereza. Diferenciace kmenových buněk v neurální buňky. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů