Marek Vranka

Master's thesis

Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování

Analysis of various factors on managerial decision-making
Abstract:
Diplomová práce představuje aktuální poznatky z oborů psychologie a behaviorální ekonomie v oblastech výzkumu nepoctivého chování a působení alkoholu na lidské rozhodování. Tyto dvě oblasti jsou následně zkombinovány v laboratorním experimentu, jenž demonstruje, že vliv očekávání účinků alkoholu, ne alkohol samotný, vede ke zvýšení míry podvádění oproti kontrolní skupině.
Abstract:
The thesis presents the current knowledge in the fields of psychology and behavioral economics concerning areas of research of dishonest behavior and of effects of alcohol on human decision making. These two areas of interest are then combined in a form of a laboratory experiment, which demonstrates that the effect of expectation of alcohol, not alcohol itself, leads to increased levels of cheating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: Daniela Pauknerová
  • Reader: Eva Kašparová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42222

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.