Marek Vranka

Master's thesis

Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování

Analysis of various factors on managerial decision-making
Anotácia:
Diplomová práce představuje aktuální poznatky z oborů psychologie a behaviorální ekonomie v oblastech výzkumu nepoctivého chování a působení alkoholu na lidské rozhodování. Tyto dvě oblasti jsou následně zkombinovány v laboratorním experimentu, jenž demonstruje, že vliv očekávání účinků alkoholu, ne alkohol samotný, vede ke zvýšení míry podvádění oproti kontrolní skupině.
Abstract:
The thesis presents the current knowledge in the fields of psychology and behavioral economics concerning areas of research of dishonest behavior and of effects of alcohol on human decision making. These two areas of interest are then combined in a form of a laboratory experiment, which demonstrates that the effect of expectation of alcohol, not alcohol itself, leads to increased levels of cheating …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: Daniela Pauknerová
  • Oponent: Eva Kašparová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42222

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.