Bc. Jarmila STUDENÍKOVÁ

Diplomová práce

Krize výchovné funkce současné rodiny

Educational functions of the current crisis of family
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rodinou a její výchovnou funkcí, podává ucelený obraz o rodinné výchově. Teoretická část nahlíží na rodinnou výchovu jak z pohledu historie a vývoje, tak také rozebírá specifika rodiny a její roli na poli výchovy ze současného hlediska. Pojednává o možných stylech výchovy, o hodnotách v rodině a výchově k nim, o problematice autority a jiných faktorech souvisejících s …více
Abstract:
This thesis deals with the family and its educational function, gives a comprehensive picture of family upbringing. The theoretical part looks at how family education from the perspective of the history and development and also examines the specifics of the family and its role in the field of education from the current perspective. It discusses the possible style of family values and education to them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 19278

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ivana Marášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUDENÍKOVÁ, Jarmila. Krize výchovné funkce současné rodiny. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe