Veronika BURDÍKOVÁ

Bakalářská práce

Variabilita srdeční frekvence a duševní nemoci

The heart rate variability and mental disorders
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá variabilitou srdeční frekvence a duševními poruchami, zejména úzkostí a depresí, závislostí na psychoaktivních látkách, posttraumatickou stresovou poruchou a hyperkinetickou poruchou. Tyto poruchy jsou charakterizovány a zasazeny do kontextu variability srdeční frekvence, která je podrobněji vysvětlena. Zmíněny jsou jak poruchy variability srdeční frekvence, projevy …více
Abstract:
This bachelor document is aboud variability of heard frequency and derengement, especialy anxiety and depression, dependence on psychoactive substance, posttraumatic stress defect and hyperkinetik defect. Those defects are characterize and implant in context variability of heard freqvency, what is detailed explanation. There are defects, manifestation, method measuring, training and factors, what variability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2015
Zveřejnit od: 1. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hurda, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURDÍKOVÁ, Veronika. Variabilita srdeční frekvence a duševní nemoci. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta