Bc. Nikola ADAMOVÁ

Diplomová práce

Euroskepticismus pravicových stran ve středovýchodní Evropě - komparace Maďarska, Polska a Slovenska

Euroscepticism right wing parties in Central and East Europe - comparison Hungary, Poland and Slovakia
Anotace:
Tématem práce je Euroskepticismus pravicových politických stran ve středovýchodní Evropě - komparace Maďarska, Polska a Slovenska, konkrétně jsou analyzovány tři strany - Fidesz, PiS a KDH. První kapitola se věnuje různým pojetím euroskepticismu, druhá kapitola se již zaměřuje na politické strany. V práci jsou analyzovány politické programy stran, postoje ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Lisabonské …více
Abstract:
The topic of this work is Euroscepticism right wing parties in Central and East Europe - comparison Hungary, Poland and Slovakia, namely we analyse three political parties - Fidesz, PiS and KDH. First chapter is focused on conception of euroscepticism, second chapter is focused on political parties. We analyze political programs, attitude to treaties and membership in european faction. Last part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMOVÁ, Nikola. Euroskepticismus pravicových stran ve středovýchodní Evropě - komparace Maďarska, Polska a Slovenska. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/