Hana Machů

Bakalářská práce

English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 61 and over)

English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 61 and over)
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to point out on a problematic phenomenon which might occur at non-native English teachers and is called Foreign Language Anxiety. It is a quite spread phenomenon that non-native English teachers have to face to, especially during their English performance. Such teachers feel insecure, nervous and doubt their English skills. The thesis focuses on the real meaning of …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je upozornit na problematický jev, který se může vyskytovat u učitelů anglického jazyka a tím je úzkost z mluvení v anglickém jazyce. Jedná se o celkem rozšířený jev, se kterým se potýkají učitelé, kteří se během vystupování v anglickém jazyce cítí nejistí, nervozní a pochybují o svých schopnostech. Práce se zabývá tím, co vlastně taková úzkost znamená a co může takové pocity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machů, Hana. English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 61 and over). Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe