Bc. Jiří Urbanec

Bakalářská práce

Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řeky Odry

Distribution of alien plant species along the Odra river
Anotace:
Břehy řeky jsou ekosystém náchylný k rostlinným invazím. Cílem mé práce je zmapovat výskyt nepůvodních druhů rostlin podél břehů řeky Odry a vytvořit soubor map znázorňujících rozšíření jednotlivých nepůvodních druhů. Terénní výzkum probíhal na březích řeky Odry od 10. do 95. říčního kilometru. Břehy byly mapovány v půlkilometrových úsecích vzdálených od sebe vždy pět říčních kilometrů. Sledovaná část …více
Abstract:
Riverine ecosystem are prone to plant invasions. The objective of this study mapping the occurrence of alien species in the riparian zone of the Odra river and creating distribution maps for all alien species. Abiotic characteristics that could have significant influence on species distribution were recorded. Field sampling focused on the Odra river from 10th to 90th stream kilometer. Riparian zones …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta