Bc. Pavlína Vágnerová

Diplomová práce

Implementace systémů city logistiky na bázi cyklistické dopravy ve vybraném městě

Implementation of city logistics systems focus on cycling transport in the chosen city
Anotace:
Diplomová práce analyzuje stávající podmínky z pohledu city logistiky se zaměřením na využití nákladních kol. Na základě této analýzy a analýzy současných podmínek v daném městě je vytvořen obecný návrh city logistického modelu pro sledované město Pardubice s využitím cargo kol. Závěrem práce je zhodnocení návrhu pro město Pardubice.
Abstract:
The thesis analyzes the current conditions of city logistics connecting with using cargo bikes. Based on this analysis and analysis of the current conditions in the city is created a general design of the city logistics model for the chosen city of Pardubice with the use of cargo bikes. The conlusion of the thesis is the evaluation of the design for the chosen city of Pardubice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vágnerová, Pavlína. Implementace systémů city logistiky na bázi cyklistické dopravy ve vybraném městě. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy