Mgr. Bc. Ivona Čermáková

Diplomová práce

Rozvoj čtení s porozuměním v běžné výuce 3. třídy základní školy

The development of reading comprehension in everyday teaching third grade of elementary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj dovednosti čtení s porozuměním u žáků třetí třídy základní školy hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím metod a složek dramatické výchovy. Práce je tradičně členěna na teoretickou a výzkumnou část. Obsah teoretických kapitol se vztahuje k východiskům výzkumného projektu. První kapitola pojednává o fenoménech čtení, čtenářské gramotnosti, dětského čtenářství …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the development of reading comprehension skills of pupils in the third grade of elementary mainstream schools using the methods and ingredients of drama education. The work is traditionally divided into theoretical and research part. The content of the theoretical chapters relate to the background of the research project. The first chapter deals with the phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta