Vojtěch Širůček

Bakalářská práce

Řízení aktivit studentského spolku

Management of student association activities
Anotace:
Cílem práce bylo navrhnout vhodnou formu řízení aktivit studentského spolku SU PEF MENDELU. Literární rešerše je věnována vymezení fungování studentského spolku, dále klíčovým oblastem práce s dobrovolníky a dalších odlišností neziskové organizace. Analytická část charakterizuje studentský spolek SU PEF MENDELU a zjišťuje současný stav spolku. Tato část vychází z dotazníkového šetření určeného pro …více
Abstract:
The aim of this work was to design a suitable form of management and activities of the student association SU PEF MENDELU. Literary research is devoted to defining the functioning of the student association, as well as key areas of work with volunteers and other differences of the non-profit organization. The analytical part characterizes the student association SU PEF MENDELU and finds out the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický / Účetnictví a daně