Bc. Světlana Orosiová

Diplomová práce

Polská menšina na Těšínsku jako součást české společnosti

Polish minority in Těšín region as a part of Czech society
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá polskou menšinou na Těšínsku. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány hlavní organizace a aktivity menšiny. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které zkoumalo povahu identity žáků a studentů základní a střední školy s polským vyučovacím jazykem. Součástí je i návrh projektu spolupráce mezi žáky z české a polské školy.
Abstract:
This thesis deals with the Polish minority in Těšín region. It is divided into two parts. The theoretical part describes the main organizations and activities of the minority. The practical part consists of the questionnaire survey‘s results. The questionnaire focused on the pupils and students of primary and secondary schools with Polish as the language of instruction and examined the nature of their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta