Theses 

Toxické hemolytické anémie – Vendula ZEMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biomedicínská laboratorní technika

Vendula ZEMANOVÁ

Bakalářská práce

Toxické hemolytické anémie

Toxic hemolytic anemias

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá toxickými hemolytickými anémiemi, které jsou často opomíjeny. Jsou zde popsány laboratorní známky hemolytických anémií, jejich rozdělení do jednotlivých skupin a následné zaměření především na toxické a polékové hemolytické anémie a jejich příčiny.

Abstract: This thesis deals with toxic hemolytic anemias which are often unheeded. There are described laboratory signs of hemolytic anemias, their dividing into the various groups and it focuses mainly to toxic and drug-related hemolytic anemias and their causations.

Klíčová slova: toxické hemolytické anémie, hemolytické anémie, anémie, hematologie, poléková hemolýza, léky, příčiny hemolýzy, znaky anémie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Pavel Hausdorf

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35474 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Vendula. Toxické hemolytické anémie. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 23:00, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz