Ivo KAŇOVSKÝ

Bakalářská práce

Specifika a účinnost vizuálních prostředků podpory prodeje v hypermarketech

Specificity and effectiveness of visual instruments of sales promotion in supermarkets
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze účinnosti vizuálních prostředků podpory prodeje v hypermarketech v České republice. Cílem práce bylo zjistit, jaké prostředky se v současné době v hypermarketech využívají, jaká je jejich efektivita a na základě marketingového výzkumu navrhnout společnosti Soare sekt co nejvýhodnější marketingovou komunikaci podpory v místě prodeje. Jedna z částí práce se také …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes efficiency of visual aids of sales promotion in hypermarkets in the Czech Republic. The thesis is focused on finding the means of sale currently used in the hypermarkets and their efficiency. Based on the marketing research the best way of sales promotion will be suggested to Soare sekt copany. Part of the thesis deals with the submitters of POP materials point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010
Identifikátor: 13668

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŇOVSKÝ, Ivo. Specifika a účinnost vizuálních prostředků podpory prodeje v hypermarketech. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace