Mgr. Jiří Malý, Ph.D.

Disertační práce

Diskurz územní soudržnosti: klíčové koncepty v geografické perspektivě

Territorial cohesion discourse: key concepts from a geographical perspective
Anotace:
Disertační práce se zabývá tématem územní soudržnosti. Ačkoliv je územní soudržnost jedním z cílů Kohezní politiky EU, její význam je stále nejednoznačný a vágní. Nejednotné chápání a interpretace konceptu, vytvářející diskurzivní povahu územní soudržnosti, se promítají do probíhajících diskuzí o jeho skutečném významu. Kromě politické roviny je normativ územní soudržnosti nedílnou součástí nezávazné …více
Abstract:
This dissertation focuses on the topic of territorial cohesion. Although territorial cohesion is one of the objectives of EU cohesion policy, its meaning is still ambiguous and vague. Inconsistent understanding and interpretation of the concept, leading to the multi-interpretative character of territorial cohesion, is reflected in the current discussions about its true essence. Besides the political …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta