Bc. Petra Lopourová

Bachelor's thesis

Tvorba integrovaných tematických plánů pro předškolní vzdělávání s důrazem na pohybovou složku

Creating integrated cirricula for pre-school education with emphasis on physical component
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou integrovaných tematických plánů pro předškolní vzdělávání. Tyto plány jsou zaměřeny na propojení pohybu se všemi vzdělávacími oblastmi. Cílem metodické části práce je vytvoření tematických plánů, s ohledem na uspokojení přirozené potřeby pohybu dětí, využitelných v předškolním vzdělávání. Tematické plány obsahují pohybové činnosti, které vedou k prohlubování a upevňování …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with creating integrated curricula for pre-school education. These programmes are aimed at interconnecting physical activities with all the spheres of education. The target of the methodological part of the thesis is creation of curricula regarding satisfaction of children´s natural needs to move which can be exploited in pre-school education. The programmes contain physical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedúci: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jonášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta