Tereza VAČKÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Vztah mezi napadením lýkožroutem smrkovým a stavem smrkových ekosystémů v oblasti Černé hory a Smrčiny

Relationship between \kur{Ips typographus} outbreak and Norway spruce ecosystem status in the Černá hora Mt. and Smrčina Mt. (Šumava National Park)
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda existuje vztah mezi napadením lýkožroutem smrkovým a zdravotním stavem smrkových porostů. Terénní práce probíhaly v Národním parku Šumava na dvou výzkumných lokalitách, na Černé hoře a na Smrčině. K hodnocení zdravotního stavu smrkových porostů byla použita metodika Cudlína a kol. (2001). Bylo sledováno především procentické zastoupení jednotlivých částí …more
Abstract:
The aim of the thesis was to find out whether there is a relation between spruce-bark beetle infestation and health condition of spruce stands. The field work was conducted in Šumava National Park on two research plots ? Černá Hora and Smrčina. In order to determine the health condition of spruce stands the methodology according to Cudlín et al. (2001) was used. The emphasis was put mainly on monitoring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011
Identifier: 18587

Thesis defence

 • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAČKÁŘOVÁ, Tereza. Vztah mezi napadením lýkožroutem smrkovým a stavem smrkových ekosystémů v oblasti Černé hory a Smrčiny. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 2mdaak 2mdaak/2
24/5/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24/5/2011
Bulanova, L.
25/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.