BcA. Filip Neminarz

Bakalářská práce

Colour grading v americkém žánrovém filmu od roku 1990 po současnost

Colour Grading in American Genre Film from the year 1990 up to present
Anotace:
Bakalářská práce se zaměří na jednu z postprodukčních etap při tvorbě filmového díla, konkrétně na color grading. V teoretické části se student bude věnovat historii tohoto oboru, jeho využití a vnímání barev v audiovizuálním díle. V praktické části bude analyzovat z hlediska barevného zpracování a jeho vlivu na vyprávění příběhu tři vybrané filmové snímky reprezentující jiný přístup a jiné časové …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a post-production part of a filmmaking - colour grading. In theoretical part, the student is writing about the history of this process, its purpose, and how the audience is influenced by the colours in a particular film. In practical part, the student is analysing three films from the beginning of the digital colour grading era up to present. The films are: Pleasantville …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dzxrf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: MgA. Kristína Pupáková
  • Oponent: Mgr. Monika Horsáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Audiovizuální tvorba

Práce na příbuzné téma