Mgr. et Mgr. Simona Jarinová

Bakalářská práce

Špecifiká komunikácie sprostredkovanej počítačom v prostredí sociálnej siete Facebook

Specifics of computer-mediated communication in an environment of social network Facebook
Abstract:
This work deals with computer-mediated communication (Computer-Mediated Communication CMC) in an environment of social network Facebook and position of this type of communication in daily life of the individual. We assume that the virtual world of Facebook creates its own specific social reality, which in the specific way simulates communication face-to-face, but the role of communications operators …více
Abstract:
Práca sa zaoberá komunikáciou sprostredkovanou počítačom (Computer mediated Communication—CMC) v prostredí sociálnej siete Facebook a pozíciou tohto typu komunikácie v každodennom živote jednotlivca. Predpokladáme, že virtuálny svet Facebooku vytvára svoju vlastnú špecifickú sociálnu realitu, ktorá svojim spôsobom simuluje komunikáciu face-to-face, ale úlohy komunikačných subjektov, ich komunikačné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta