Temis Amiridis

Bakalářská práce

Verejné obstarávanie vo vybraných nemocniciach v ČR a SR - komparácia

Veřejné zakázky ve vybraných nemocnicích v ČR a SR - komparace
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných zakázek zadávaných českými a slovenskými fakultními nemocnicemi v letech 2009 - 2013. Hlavním cílem je identifikovat faktory ovlivňující změnu ceny veřejné zakázky a určit významnost těchto faktorů. V práci jsou statisticky vyhodnocena data týkající se typu veřejných zakázek, typu zadávacího řízení a počtu nabídek ve vybraných fakultních nemocnicích …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the public procurement of the Czech and Slovak teaching hospitals in the years 2009 -- 2013. Main objective is to identify the factors that influence the change in prices of contracts and establish the impact of these factors. The data that is statistically evaluated in this thesis concerns the type of procurement, type of procedure and the number of offers in chosen …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou verejného obstarávania českých a slovenských fakultných nemocníc v rokoch 2009 - 2013. Hlavným cieľom je identifikovať faktory ovplyvňujúce zmenu ceny verejnej zákazky a určiť významnosť týchto faktorov. V práci sú štatisticky vyhodnotené dáta týkajúce sa typu verejných zákaziek, typu zadávacieho konania a počtu ponúk vo vybraných fakultných nemocniciach.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Alena Maaytová
  • Oponent: Stanislav Klazar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60237