Bc. Mojmír Odehnal

Bachelor's thesis

Webový informační systém pro odpadové hospodářství

Web information system for waste management
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit webovou aplikaci přístupnou pouze autentizovaným uživatelům, která umožňuje dle vlastního zadání generovat grafy a jiné statistiky z přiložené databáze odpadového hospodářství obsahující řádově miliony záznamů.
Abstract:
The objective of my bachelor thesis was to create a web application accessible only by authenticated users, which provides functionality to generate charts and other statistics by custom criteria from attached waste management database containing millions of records.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Reader: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky