Bc. Mojmír Odehnal

Bachelor's thesis

Webový informační systém pro odpadové hospodářství

Web information system for waste management
Anotácia:
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit webovou aplikaci přístupnou pouze autentizovaným uživatelům, která umožňuje dle vlastního zadání generovat grafy a jiné statistiky z přiložené databáze odpadového hospodářství obsahující řádově miliony záznamů.
Abstract:
The objective of my bachelor thesis was to create a web application accessible only by authenticated users, which provides functionality to generate charts and other statistics by custom criteria from attached waste management database containing millions of records.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky