Tomáš Vaníček

Bakalářská práce

Analýza studijních potřeb a předpokladů dospělých studentů při zahájení studia

Analysis of adult students’ needs and predispositions when starting a course
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komplexní vstupní analýzou dospělých studentů při zahájení jazykové výuky a nástupu do kurzu či soukromé výuky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce uvádí definice a zvláštnosti vzdělávání dospělých a představuje fenomény, typologie a poznatky, které učiteli či lektorovi umožní efektivní adaptaci plánu kurzu, studijních materiálů …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes adult students’ predispositions to language learning at the beginning of a language course. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part introduces definitions and peculiarities of adult education and introduces phenomena, typologies, and knowledge that enable the teacher or lecturer to effectively adapt the course plan, study materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College