Ing. Pavel Malý

Diplomová práce

Návrh a realizace fuzzy regulátoru pro řízení inverzního kyvadla.

Design and implementation of fuzzy logic controller for inverted pendulum.
Anotace:
Rešerše současného stavu poznání v oblasti problematiky fuzzy logiky a publikovaných prací zabývajících se problematikou inverzního kyvadla. Vytvoření a testování fuzzy regulátoru pro model inverzního kyvadla. Nalezení optimálního nastavení regulátoru.
Abstract:
Literary search of fuzzy logic´s current state of art and search of published works related to inverted pendulum issue. Design of a fuzzy logic controller for control of inverted pendulum, its verification and finding of its optimal setting.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malý, Pavel. Návrh a realizace fuzzy regulátoru pro řízení inverzního kyvadla.. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Řízení procesů