Štěpán Balážik

Bachelor's thesis

Server Selection System for Knot Resolver

Server Selection System for Knot Resolver
Abstract:
Práce se zabývá problémem výběru serveru v kontextu DNS. Jejím hlavním cílem informovat rozhodnutí při budoucích změnách v Knot Resolveru, jehož algoritmus pro výběr serveru se ukázal v mnoha ohledech jako suboptimální Práce shrnuje dosavadní vědecký výzkum v tomto tématu a algoritmy použité v hlavních implementacích rekurzivních DNS resolverů s otevřeným zdrojovým kódem. Jednotlivé přístupy, včetně …more
Abstract:
This thesis deals with the server selection problem in the context of DNS. The principal objective of the thesis was to inform the decisions leading to future changes in the Knot Resolver. Knot Resolver's server selection algorithm was found to be suboptimal in many aspects. The thesis summarizes the scientific research done on this topic as well as the approches taken in the major open-source implementations …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2020
  • Supervisor: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing