BcA. Milan Ondruch

Diplomová práce

1. Teoretická část:Dokumentace přípravy, realizace magisterské práce a rešerše 2. Praktická část: Na poušti z duhových kuliček - kombinovaná technika

1. Theoretical Part: Documentation of the Preparation and Realization of the Master's Thesis and Research 2. Practical Part: In the Desert of Marbles - combined technology
Anotace:
Přehled filmovýh triků vkládajících část obrazu do jiného obrazu. Historické milníky ve vývoji filmového klíčování od dvojexpozice až po digitální klíčování na greenscreenu. Popis tvorby diplomového filmu, využívajícího digitálního klíčování a následná kombinace s digitálně malovaným pozadím a kreslenou animací. Rozbor zpracování scénáře a výtvarného záměru. Závěry a poučení z tvorby kombinovaného …více
Abstract:
A summary of film tricks which inserts part of an image into another one. Milestones in the history of the keying development from multiple exposure to digital keying with a greenscreen. Description of my diploma film production which is using digital keying and the subsequent combination with digitally painted background and with drawn animation. Analysis of screenplay development and my artistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ak. mal. Boris Masník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondruch, Milan. 1. Teoretická část:Dokumentace přípravy, realizace magisterské práce a rešerše 2. Praktická část: Na poušti z duhových kuliček - kombinovaná technika. Zlín, 2014. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba