Bc. Jakub Kucharczyk

Bakalářská práce

Měl Machiavelli pravdu?

Was Machiavelli right?
Anotace:
V této práci se zabývám Machiavellim jako člověkem, který je vlastenec, hrdý na svou vlast. Muž, který se pokusil vytvořit díla, jež pohnula světovým myšlením, ale základním důvodem bylo přání: Najít a připravit vládce v ideálního panovníka, který sjednotí Itálii a vyžene všechny, kdo mohou usilovat o její svobodu. Zabývám se myšlenkou, proč má Machiavelli pravdu, příčiny a důvody těchto mých názorů …více
Abstract:
In this project I am concerned with Machiavelli as a person who is a nationalist, proud of his mother land. The man who tried to create works which move world thinking, but the basic reason was a wish: to find and prepare ruler into ideal monarch who will unite Italy and drive out everyone who can struggle for freedom. I am concerned with the idea why has Machiavelli truth, the causes and reasons of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma